Acord prelucrarea datelor

S.C. ORTODOXPRESS SRL –„FAMILIA ORTODOXĂ” oferă clienților săi posibilitatea de a beneficia de condiții preferențiale, reduceri, bonusuri și alte condiții promoționale, experiență personalizată sau mecanisme de siguranță și transport. Pentru a beneficia de aceste opțiuni, inclusiv comunicarea aferentă, avem nevoie de acordul dumneavoastră pentru a colecta și prelucra datele personale. În cazul în care nu vă veți exprima acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul menționat mai jos, nu va vom mai putea comunica beneficiile oferite.

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind prelucrarea și libera circulație a datelor cu caracter personal, denumit în continuare GDPR, S.C. ORTODOXPRESS SRL –„FAMILIA ORTODOXĂ”, în calitate de „Operator”, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu bună credință și în realizarea scopurilor specificate în prezenta Notă de informare.

  1. 1. Datele cu caracter personal prelucrate  În conformitate cu art. 12 si 13 din GDPR, vă informăm că prelucrăm următoarele date cu caracter personal în ceea ce vă privește: numele, prenumele, datele de contact, date demografice, date privind tranzacțiile (în continuare „Datele”).
  2. 2. Scopul Operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în vederea primirii de informații privind ofertele S.C. ORTODOXPRESS SRL –„FAMILIA ORTODOXĂ” conform art. 6 alin. 1) litera a) din GDPR.
  3. 3. Persoanele împuternicite / Destinatari  Datele dumneavoastră nu vor fi transmise către alți procesatori de date, în vederea prelucrării în scopuri de marketing sau profilare.
  4. 4. Durata stocării Datele dumneavoastră vor fi prelucrate pe durata existenței consimțământului dumneavoastră, începând cu data la care v-ați exprimat opțiunea de a primi comunicări din partea partea S.C. ORTODOXPRESS SRL –„FAMILIA ORTODOXĂ”, până la retragerea acestuia.
  5. 5. Drepturile persoanei vizate  În calitate de persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi cu privire exclusivă la Datele dumneavoastră, prevăzute de GDPR: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, dreptul de a va adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.

S.C. ORTODOXPRESS SRL –„FAMILIA ORTODOXĂ” garantează prelucrarea Datelor dumneavoastră în condiții de legitimitate, implementând măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității Datelor conform art. 25 si 32 din GDPR.

Prin acceptul de prelucrare a Datelor, dumneavoastră sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile mai sus menționate, opțiunea fiind liber și specific exprimată. De asemenea, aveți posibilitatea de a va exercita drepturile mai sus menționate prin: adresarea unei cereri scrise către S.C. ORTODOXPRESS SRL –„FAMILIA ORTODOXĂ” la adresa de e-mail contact@familiaortodoxa.ro, inclusiv posibilitatea de a vă retrage consimțământul, în orice moment, retragerea consimțământului producând efecte pentru prelucrările viitoare de date cu caracter personal.

Telefon: 021.312.61.38
București, sector 4, 040361, România
Constantin Rădulescu-Motru 23, bloc 35, sc. A, ap. 2, parter, interfon 02
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image